Galleri

Det känns... 
.....sand och sten har en naturlighet och värme.
Materialets olika skiftningar i färger och strukturer ger mej dessutom den glädje och spänning jag alltid känner i skapandet.
Naturen i alla dess former är min "källa".

Lisa Olsson